A projekt koncepciója:

Minden ember rendelkezik egy őt körülvevő és meghatározó erőtérrel. Ez a személyes tér. A társadalom a személyes terek érzékeny, egymásba fonódott kapcsolathálójának is tekinthető. A PERSONAL SPACE projekt a személyes terek összehangolása a kortárs művészet eszközeivel. 

 

A részvétel módja:

1 lépés: Minden résztvevő művész a talajra kijelöl egy akkora kört, amekkorát saját személyes terének érez.

2 lépés: Ezt követően, a kijelölt körben a művész „megnyilvánul”. Ennek a formája és mikéntje teljesen személyes, lehet gesztus értékű performance, minimalista gesztus, konceptuális beavatkozás vagy bonyolult installáció, de akár a mű hiánya is. A folyamatról fotódokumentáció készül.

3 lépés: A fotódokumentációt a résztvevő művész a kért adatokkal (A művész neve,megnyilvánulásának helyszíne, az általa kijelölt kör sugara cm-ben, javaslat a kör rekonstrukciójához használandó szín) együtt elküldi a megadott e-mail címre.

 

A projekt végkifejlete:

A beérkező információ és fotódokumentáció felhasználásával elkészül egy installáció.

Egy adott középpont köré minden résztvevő művész körét felrajzoljuk. Ezzel szemben, a kiállítótér falán a fotók kerülnek bemutatásra.

Minden dokumentumfotón fel van tüntetve a szerző neve, a végrehajtás helyszíne és időpontja. Minden rekonstruált kör mellett jelöljük annak tulajdonosát.

Az így létrejövő installáció kiegészül a projektben közreműködő művészek névsorával.

 

Az installáció megvalósulásának helyszíne:

 

AZ INTIMITÁSTÓL A KÖZSZFÉRÁIG című csoportos kiállítás a PTE Művészeti Kar Doktori Iskola szervezésében

MŰVÉSZETI MALOM, Szentendre, Magyarország

 

Az installáció tervezett megvalósulásának időpontja: 2015. 06. 06

 

A projekt létrehozója koordinátora: Péter Alpár képzőművész (www.peteralpar.ro)

 

A projekt támogatói: 

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Doktori Iskola 

NAP Természetművészeti Műhely, Bikfalva

 

A projekt Péter Alpár képzőművész az élő térrel kapcsolatos doktori kutatásának a részét képezi, témavezető Colin Foster szobrászművész. 

 

Köszönet minden résztvevő művésznek az együttműködésért!

 

The concept of the project:

All of us has a personal space that surrounds us and is determined by us. This is the personal space. Society is in fact a web of these spaces. 

 

The PERSONAL SPACE project means harmonizing of these spaces with the tools of contemporary art.

 

Way of participating:

1st step. Every participant artist appoints a circle on the ground of the size of his personal space.

2nd step. The artist manifests in this circle. The way of this manifestation can be personal, it can be a performance with a gesture value, a minimalist gesture, a conceptual intervention, a complex installation or the lack of creation itself. The process should be documented.

3rd step. The photo documentation along with the required information (name of the artist, place of the manifestation, the radius of the circle in centimeters, suggestions to the possible color of the re-enacted circle) should be sent to the e-mail address communicated.

 

Finalizing the project:

An installation will be made out of the collected works. We will draw all the circles around a central point. In the opposite wall of the exhibition space all of the photo documentations will be projected. We will state the name of the artist, the location and the date on every projected photo. We will mark the name of the artist on every circle.

The installation will be supplemented with the names of the collaborating artists.

 

The planned place of the event:

"INTIMACY AND THE POBLIC SECTOR" group exhibition

organizator: PTE  Doctoral School

MŰVÉSZETI MALOM,  Szentendre, Hungary

 

Planned date of the installation: 06. 06. 2015.

 

Project coordinator: Péter Alpár visual artist (www.peteralpar.ro)

 

Sponsors of the project:

 University of Pécs, Faculty of music and Visual Art, Doctoral School (HUN)

NAP Nature Art Studio, Bikfalva (RO)

 

The project is part of Alpár Péter,s doctoral research on the nature of living space, coordinator Colin Foster sculptor.

 

Thank you for collaborating.

SZEMÉLYES TÉR PERSONAL SPACE

A személyes terek köreinek közös rajzolata, és elhelyezkedésük a világtérképen.

The common drawing of the personal circles, and spaces on the world map.

 

A felkérésre reagáló művészek névsora, az általuk megadott kör mérete és színe:

The artists list, size and suggested color of the personal circles: